fredag 25 september 2020

Fakta om Virus och Pandemier

Mellanstadiet fick denna vecka två faktaböcker på bokattacken: Virus (i serien ”Fatta svårt” från Bokförlaget Hedvig) samt boken Fakta om pandemier av Frida Bejder Klausen från Nypon förlag. Genom dessa böcker får läsaren genom lätt text insikt i vad ett virus är och hur det kan drabba oss. Vad innebär det för samhället och hur kan vi göra för att skydda oss? Båda böckerna har ett fint bildmaterial och ger en grundläggande förståelse om virus och pandemier. #killebibblan #bokattacker

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar